rel='stylesheet' type='text/css'>

«

»

Wielkanoc 2015

wielkanoc2015Nie zna śmierci Pan żywota, chociaż przeszedł przez jej wrota

Rozerwała grobu pęta ręka święta. Alleluja!

Twój Adamie dług spłacony, okup ludzki dokończony;

Wnijdziesz w niebo z szczęśliwymi dziećmi Twymi. Alleluja!

Przez Twe święte zmartwychwstanie z grzechów powstać daj nam, Panie

Potem z Tobą królowanie. Alleluja, Alleluja!

Wielu łask Zmartwychwstałego Pana

życzy Pałac Chichy

Wielkanoc 2015

Permalink do tego artykułu: http://palacchichy.pl/wielkanoc-2015/