rel='stylesheet' type='text/css'>

«

»

Wieczór pieśni patriotycznych

3 Maja obchodzimy jednocześnie święto narodowe i kościelne – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Po południu do pałacu zaczęli przybywać goście zaproszeni na wieczór pieśni patriotycznych. Pani Krystyna Ziętal przyniosła sernik z przykrytym galaretką napisem 3 Maja.

Spotkanie rozpoczął Zespół Quatro wykonując dwa utwory. Następnie gospodarze pałacu Lena Brudzińska i Stanisław Dobrowolski poprowadzili gości do salonu, gdzie czekała już aparatura do karaoke a na ekranie dużego telewizora wyświetlane były słowa pieśni. Repertuar przygotował Pan domu, ale na życzenie gości ich ulubione utwory były powtarzane. Wszyscy wygodnie rozsiedli się w obszernym salonie i śpiewali znane i lubiane pieśni.

Nie zabrakło Roty, Wojenko, wojenko, Przybyli ułani pod okienko, O, mój rozmarynie i Maszerują strzelcy, maszerują.

Na życzenie zebranych śpiewane były też lwowskie piosenki, jako, że mieszkańcy Chich, Bobrzan i Janowca są w większości przesiedleńcami z Kresów a kresowe śpiewanie jest tradycja w tych miejscowościach.

Informacja historyczna za stroną:

krolowa-polskiKult Maryi jako szczególnej Opiekunki Królestwa i Korony Polskiej, datuje się co najmniej od lwowskich Ślubów Jana Kazimierza w 1656 r. Chociaż wiele krajów wybrało Matkę Bożą za swoją patronkę, to Polska uczyniła to w sposób najbardziej uroczysty. Dnia 1 kwietnia 1656 roku król Jan Kazimierz złożył w katedrze lwowskiej przed cudownym obrazem Matki Bożej Łaskawej uroczyste śluby i ogłosił Maryję Królową Polski. Ustawa-rzadowaOdśpiewano litanię do Najświętszej Panny, a nuncjusz apostolski dodał wezwanie: `Królowo Korony Polskiej, módl się za nami`, które zgromadzeni biskupi i senatorowie trzykrotnie powtórzyli. Król przyrzekł szerzyć Jej cześć, ślubował wystarać się u papieża o pozwolenie na obchodzenie Jej święta jako Królowej Korony Polskiej, a także zająć się losem chłopów i zaprowadzić sprawiedliwość społeczną.

 

Szczególne związanie kultu Maryi, Królowej Korony Polskiej, z Jasną Górą nastąpiło 8 września 1717 r., kiedy to dokonano koronacji jasnogórskiego obrazu, co uznano za koronację Maryi na Królową Polski.

 

Święto Maryi Królowej Polski wyraża wiarę Narodu w szczególną opiekę Bożą, jakiej Polacy doświadczali i doświadczają za pośrednictwem Matki Bożej.

Matejko-m

Jan Matejko Uchwalenie Konstytucji 3 Maja

Sejm-wielki-mKazimierz Wojniakowski, 1806 –Uchwalenie Konstytucji 3 Maja

3 maja 1791 roku została uchwalona Konstytucja Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była ona pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie, drugą po amerykańskiej na świecie, doniosłym dziełem myśli polskiego Oświecenia.Ustawa-rzadowa-2m

Już w dwa dni po uchwaleniu Konstytucji przez Sejm Wielki (1788-1792) dzień 3 maja uznano za  święto narodowe, które później z powodu niewoli kraju zostało na długi czas  zawieszone. Przywrócono je po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Po II wojnie światowej w roku 1946 władze komunistyczne zabroniły publicznego świętowania, a próby manifestacji były tłumione przez milicję. W 1951 roku święto zostało oficjalnie zniesione.
Od 1990 roku 3 Maja znów jest oficjalnym świętem państwowym w Polsce, dniem wolnym od pracy. Od 2007 roku jest również świętem narodowym Litwy.

W szczególnie podniosłej atmosferze odbywają się główne obchody Święta 3 Maja przed Grobem Nieznanego Żołnierza na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Towarzyszą im defilada wojskowa, salwy armatnie, uroczysta odprawa warty, składanie wieńców.

Hołd dziełu wybitnych Polaków oddają przedstawiciele najwyższych władz państwowych, wojskowych, duchowieństwa, reprezentanci korpusu dyplomatycznego, kombatanci, harcerze.

Zacytujemy tutaj jedną z trzeciomajowych pieśni ze słowami wiersza Rajnolda Suchodolskiego napisanego w czasie Powstania Listopadowego 1830 r. z melodią w rytmie mazurka. Po upadku powstania listopadowego Richard Wagner użył melodii tegoż mazurka jako motywu uwertury Polonia.

Witaj, majowa jutrzenko (znana też jako: Mazurek 3 Maja, Trzeci Maj, Trzeci maj Litwina)

 

Witaj majowa jutrzenko,
Świeć naszej polskiej krainie,
Uczcimy ciebie piosenką,
Która w całej Polsce słynie.Witaj maj, piękny maj,
U Polaków błogi raj.Witaj dniu trzeciego maja,
który wolność nam zwiastujesz.
Pierzchła już ciemiężców zgraja.
Polsko, dzisiaj tryumfujesz!Witaj maj, piękny maj,
U Polaków błogi raj.Nierząd braci naszych cisnął,
Gnuśność w ręku króla spała,
A wtem trzeci maj zabłysnął –
I nasza Polska powstała.

Witaj maj, piękny maj,
Wiwat wielki Kołłątaj!

Ale chytrości gadzina
Młot swój na nas gotowała,
Z piekła rodem Katarzyna
Moskalami nas zalała.Chociaż kwitł piękny maj,
Rozszarpano biedny kraj.Wtenczas Polak z łzą na oku
Smutkiem powlókł blade lice
Trzeciego maja co roku
Wspominał lubą rocznicęI wzdychał: Boże daj,
By zabłysnął trzeci maj!Na ustroniu jest ruina,
W której Polak pamięć chował,
Tam za czasów Konstantyna
Szpieg na nasze łzy czatował.[1]

I gdy wszedł trzeci maj
Kajdanami brzęczał kraj.

W piersiach rozpacz uwięziona
W listopadzie wstrząsła serce,
Wstaje Polska z grobów łona,
Pierzchają dumni morderce.Błysnął znów trzeci maj
I już wolny błogi kraj!Próżno, próżno, Mikołaju
Z paszcz ognistych w piersi godzisz,
Próżno rząd wolnego kraju
Nową przysięgą uwodzisz.To nasz śpiew: wiwat maj!
Niech przepadnie Mikołaj!O zorzo trzeciego maja!
My z twoimi promieniami
Przez armaty Mikołaja
Idziem w Litwę z bagnetami.

Wrogu, precz! Witaj maj
Polski i litewski kraj!

23 kwietnia 1831, Kałuszyn
  1. chodzi o ruiny świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie

 

W Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie znajduje się plakat z 1920 roku wydrukowany na Górnym Śląsku z okazji Święta 3 Maja.

3-majU góry napis „TRZECI MAJA!” pod nim sentencja: „HEJ LUDU POLSKI, OD CIEBIE ZALEŻY / OJCZYZNY DZIŚ NASZEJ I PRZYSZŁOŚĆ I CHWAŁA! / I TWOJEJ SIĘ SPĘKA NIEWOLI OBROŻA / BO W DOMU SWYM BĘDZIESZ TY / PANEM U SIEBIE”, obok zaś napis na sztandarze „NIECH ŻYJE GÓRNY ŚLĄSK / ZJEDNOCZONY Z WOLNĄ POLSKĄ!” W dolnej partii plakatu napis „1920 / OŚWIATA LUDU – DOKONA CUDU!”,a poniżej M. KWIATKOWSKI (DRUKARNIA „SZTANDARU POLSKIEGO”) W GLIWICACH, ULICA DOLNOWAŁOWA NR. 6. Na marginesie dopisek ołówkiem: „NA OŚWIATĘ DLA LUDU – 1,50”.

Plakat związany z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja, odzwierciedla dążenie polskiej ludności Górnego Śląska do połączenia się z niepodległą Polską; ważnymi akcentami symbolicznymi są: wizerunek Tadeusza Kościuszki i orła białego. Plakat powstał w okresie pomiędzy I (16-26 sierpień 1919), a II Powstaniem Śląskim (20-25 sierpień 1920). Przyszłość Górnego Śląska pozostawała niewiadomą, o jego przyszłości zadecydować miał plebiscyt nadzorowany przez Międzysojuszniczą Komisję Rządzącą i Plebiscytową. W regionie utrzymywał się stan permanentnego wrzenia, Niemcy mający przewagę w aparacie administracyjnym i dysponujący uzbrojoną policją dopuszczali się wobec polskiej społeczności aktów terroru. Szczególną brutalnością odznaczały się bojówki, atakujące polskie komitety plebiscytowe i próbujące zakłócać rocznicowe obchody 3 Maja. Dochodziło do napadów na polską inteligencję. W takiej atmosferze wybuchło II Postanie, w wyniku którego uwzględnione zostały postulaty polskiej ludności Górnego Śląska (powołanie polsko-niemieckiej policji plebiscytowej). Przyszłość regionu rozstrzygnęła się w wyniku III Powstania (po przegranym plebiscycie), po którym decyzją Ligi Narodów przyznano Polsce 1/3 Górnego Śląska.
papier, druk barwny
wymiary: 46,5 x 31,5 cm
Michał Mackiewicz

 

Permalink do tego artykułu: http://palacchichy.pl/wieczor-piesni-patriotycznych/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć tych znaczników i atrybutów HTMLa: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

CommentLuv badge