rel='stylesheet' type='text/css'>

«

»

Stowarzyszenie na rzecz remontu

To część nazwy społecznego ruchu, który powstał i rozpoczął działalność kilka miesięcy temu (jesienią 2014 roku).

To jedno słowo remont budzi jak najlepsze, pozytywne skojarzenia. Myślimy o tym, aby pospieszyć z pomocą, bo coś wymaga remontu. Może to być rzecz, przedmiot, budynek, ogrodzenie, urządzenie, droga itd. Może to też być remont naszego małżeństwa, naprawa relacji w rodzinie czy sąsiedztwie, zgoda i wspólne działanie w określonym celu. Remont czegokolwiek to przede wszystkim zmiana, odnowa, rekonstrukcja i przywrócenie użyteczności czy piękna obiektu czy wnętrza człowieka.

Podjąć się remontu czegoś, to świadoma postawa odpowiedzialności za wspólne dobro, za majątek, za dziedzictwo.

W trakcie remontu wszystko może się zdarzyć. Może się on okazać niewystarczający, aby coś uratować i popchnie nas do podjęcia szerzej nakreślonych działań. Może w końcu nas zniechęcić powolnymi zmianami czy ogromem pracy i zatrzymamy się w działaniu.

Już ten skromny opis skojarzeń wydobywa podstawową cechę remontu – działanie, praca, planowanie, myślenie, analiza sytuacji. Wyniki tego działania są trudne do przewidzenia, ale każdy zaangażowany w remont liczy na pozytywne skutki zmian, naprawy i odnowy.

Realizacja remontu przedmiotowego czy społecznego daje zaangażowanym w remont satysfakcję z wykonanego dzieła, z podjętej pracy. Nawet jeśli nie wszystkie cele zostają osiągnięte. Zaangażowani otrzymują też coś więcej – poczucie własnej wartości, wyrwanie z apatii i pobudzenie do działania, radość i zadowolenie. Uczą się wspólnej pracy, wyzbywają obojętności na to, co się wokół nich dzieje.

 

Stowarzyszenie na rzecz remontu i odnowy kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Chichach.

To pełna nazwa organizacji. Skupia ona mieszkańców trzech wiosek: Bobrzany, Chichy i Janowiec – parafian kościoła św. Jana Chrzciciela. W tym kościele jest siedziba parafii. Bezpośrednim impulsem do zorganizowania się było zauważenie pęknięć ściany kościoła. Były na tyle duże a dodatkowo ściany wybrzuszały się, że stanowiły bezpośrednie zagrożenie dla wiernych.

Wczesnogotycki kościół w Chichach to najstarszy zabytek parafii. Jego początki sięgają połowy XIII wieku. Przetrwał prawie 800 lat służąc ludziom. Teraz potrzebuje pomocy.

 

DSC06386 Jozef i Malgorzata ChuchraSpotykamy się z prezesem Stowarzyszenia, panem Józefem Chuchrą, mieszkańcem Janowca i jego żoną Małgorzatą. Na spotkanie przywożą laptopa ze zdjęciami i segregatory ze zgromadzoną już dokumentacją. Pan Józef jest radnym w gminie Małomice.

 

Opowiadają jak pierwsi odważni próbowali zdiagnozować zagrożenie. Udało się przedostać do części nad stropem i sfotografować nadwątloną konstrukcję więźby dachowej. Widok był straszny. Belki stropowe rozpadły się pod wpływem starości, przestały odbierać siłę nacisku dachu. Tę role przejęły ściany i zaczęły się wybrzuszać. Istnieje realne zagrożenie zawalenia się dachu.

Tak to wyglądało:
DSC06600 DSC06601
DSC06602 DSC06603

Został przygotowany komplet zdjęć i pokazany w kościele na ekranie po zakończeniu Mszy świętej.

Państwo Chuchra wspominają, że od razu padło pytanie: „Kiedy zaczniecie zbierać pieniądze?”.

Potem były zebrania wiejskie w Bobrzanach, Chichach, Janowcu, zadawano sobie pytanie czy ratować kościół. Następnie zebrania Rady Parafialnej, z dyrektorem i gronem nauczycielskim w szkole podstawowej w Chichach. Pełna mobilizacja a jednocześnie zaczęto formułować oczekiwania w odniesieniu do grupy inicjatywnej.

I tak się zaczęła historia Stowarzyszenia.

Ustalono wspólnie zasady pracy: wysokość składki nie została określona, każdy wpłaca według swoich możliwości, raz w miesiącu członkowie Stowarzyszenia zbierają pieniądze odwiedzając mieszkańców parafii w domach.

Zostały podjęte starania o uzyskanie funduszy od Konserwatora zabytków i z innych źródeł, zlecono sporządzenie fachowej oceny stanu budynku i zakresu koniecznych prac.

Nagłaśnia się sprawę w mediach lokalnych, w Radzie Gminy w Małomicach.

Podstawą działania jest bieżące informowanie mieszkańców o postępach, porażkach i sukcesach, uzyskanych środkach. Dzięki uprzejmości księdza proboszcza Adama Brzdęka takie komunikaty przekazywane są po odprawieniu Mszy świętych.

 

Zarząd Stowarzyszenia

 • Reguła Krystyna – Sekretarz
 • Kozaczyńska Honorata – Skarbnik
 • Chuchra Józef Zbigniew – Prezes
 • Ziętal Mirosław – Zastępca Prezesa

 

Komisja Rewizyjna

 • Żwirek Henryk
 • Korman Adam
 • Lis Elżbieta

 

Podjęcie decyzji o ratowaniu zabytkowego kościoła wyzwoliło myślenie o innych potrzebach społeczności trzech wiosek. Zostało to zapisane w statucie Stowarzyszenia. To ambitne plany i zamierzenia. Oby udało się je zrealizować.

 

Cele Stowarzyszenia

tak zostały określone w dokumentach rejestracyjnych:

 1. działalność na rzecz kultu religijnego, pożytku publicznego w zakresie organizowania wszelkich działań ukierunkowanych na remont, oddanie do użytku, wyposażenie kościoła, oraz utrzymanie, wraz z budynkami towarzyszącymi mieszczącymi się na terenie rzymsko-katolickiej parafii pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Chichach;
 2. organizowanie działań zmierzających do gromadzenia środków pieniężnych na cele wymienione w punkcie 7 w sposób dozwolony przez prawo;
 3. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków o tematyce katolickiej i związanej z działalnością stowarzyszenia;
 4. pozostała działalność wydawnicza w zakresie realizacji celów statutowych;
 5. pomoc społeczna dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;
 6. wspieranie pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży a także wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej;
 7. propagowanie idei ratowania kościoła w Chichach wśród społeczności lokalnej, w prasie i mediach;
 8. działalność charytatywna związana ze zbieraniem funduszy na działalność społeczną;
 9. organizowanie i prowadzenie zgodnych z prawem loterii, zbiórek publicznych, zabaw, festynów, koncertów itp., z których dochód przeznaczony będzie na finansowanie celów stowarzyszenia.

 

 

Pan prezes Józef Chuchra cieszy się, że już w przyszłym roku będzie mógł apelować o przekazywanie 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia do mieszkańców Bobrzan, Chich i Janowca, do rodzin, przyjaciół i znajomych.

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby działalność Stowarzyszenia wesprzeć już dziś.

 

Numer KRS 0000536219

 

Data rejestracji 19 grudnia 2014 r.

 

Numer konta 77 2030 0045 1110 0000 0399 9290

 

Pan prezes dziękuje wszystkim za pomoc i wsparcie działań
Stowarzyszenia na rzecz remontu i odnowy kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Chichach.
DSC06325 Chichy k. sw. Jana Chrzciciela

Na stronie parafii św. Jana Chrzciciela w Chichach w grudniu 2015 roku zamieszczono sprawozdanie prezesa „Stowarzyszenia na rzecz remontu kościoła w Chichach”, pana Józefa Chuchry:
Remont konstrukcji dachu kościoła parafialnego w Chichach
Opublikowano 16 grudnia 2015, autor: Administrator

 

Pierwsze informacje o kościele pochodzą z 1399r., lecz architektura wskazuje, że powstał w 2 połowie XIII w. Pod koniec średniowiecza kościół powiększono o zakrystię i wieżę. Przed 1679 dobudowano dwie kaplice, powiększono okna, otynkowano elewację, a sto lat później szczyt. Z 1701r. pochodzi wiadomość o odnowieniu świątyni. Kościół zachowany jest w stylu wczesnogotyckim, prezbiterium, nawa, wieża zbudowana jest z kamienia polnego, kaplica i zakrystia z cegły. W kruchcie pod wieżą i pod oknem zachodnim znajdują się otwory drzwiowe zamknięte łukiem Tudorów.

To krótki rys historyczny naszego kościoła Parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela w CHICHACH.

Obecny stan techniczny wymaga niezwłocznego remontu konstrukcji dachu kościoła, aby zapobiec katastrofie budowlanej, dlatego parafianie wspólnie zadecydowali o konieczności podjęcia wszelkich działań, mających na celu ratowanie naszego zabytkowego kościoła.

W tym celu została przygotowana dokumentacja techniczna, kosztowny projekt z kosztorysem. Po uzyskaniu pozwolenie Lubuskiego Konserwatora Zabytków oraz pozwolenia na budowę przystąpiono do zgromadzenia funduszy.

Całkowity szacunkowy koszt inwestycji w 2015r. przewidywał 250 tys. zł

Parafia złożyła wniosek o dotację do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego, Lubuskiego Konserwatora Zabytków. Ministerstwo Kultury wniosek oceniło wysoko, jednak nie otrzymał akceptacji oraz dotacji.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w dniu 13.04.2015 pozytywnie rozpatrzył nasz wniosek o dotację, przyznając 40 000 zł.

Starostwo Powiatowe przyznało 13 700zł. Tu należą się podziękowania dla Zarządu i Starosty Powiatu Żagańskiego.

To z naszej inicjatywy ruszył cały proces realizacji i planu remontu, dlatego wszystkim mieszkańcom Bobrzan, Chich i Janowca należą się serdeczne podziękowania za pomoc, wyrozumiałość i wsparcie finansowe, za świadectwo dbania o Dom Boży z myślą o nasze przyszłe pokolenia. Parafia zgromadziła własne fundusze oraz posiadając otrzymane dotacje wykonano Etap I: zabezpieczenie oraz remont dachu prezbiterium i obu zakrystii za kwotę 81 890 zł.

Po dokonaniu aktualizacji, koszt kolejnego II etapu przewiduje 215 tyś. zł. W tym celu, w październiku został złożony wniosek do ministerstwa na 100 tyś zł dotacji w 2016r.

Parafia już dziś zwraca się z wnioskiem o pomoc i kolejne wsparcie finansowe do organów poszczególnych władz samorządowych dla wyjątkowego kościoła, zabytku znajdującego się na terenie Gminy Małomice, Powiatu Żagańskiego oraz Województwa Lubuskiego.

Józef Chuchra

Permalink do tego artykułu: http://palacchichy.pl/stowarzyszenie-na-rzecz-remontu/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć tych znaczników i atrybutów HTMLa: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

CommentLuv badge