rel='stylesheet' type='text/css'>

Ślady pamięci

Album Ślady Pamięci

Pani Krystyna Ziętal z Bobrzan otworzyła Album Ślady Pamięci. Zapisuje go wspomnieniami żyjących jeszcze uczestników wielkiej wędrówki Polaków z Kresów Wschodnich, dla których nową małą ojczyzną stały się Bobrzany, Chichy czy Janowiec. Umieszcza w albumie wspomnienia rodzin nowych mieszkańców Ziem Odzyskanych, nagrania i zdjęcia z ich rodzinnych zbiorów. W ten to sposób pokazuje losy ludzi, …

Kontynuuj czytanie »

Permalink do tego artykułu: http://palacchichy.pl/album-slady-pamieci/

Jan Przysiężny – opowieść śpiewana

Wpis o Janie Przysiężnym i jego rodzinie znajduje się na stronie Bobrzan.

Permalink do tego artykułu: http://palacchichy.pl/jan-przysiezny-opowiesc-spiewana/

Ludwika Chuchra

Wpis o Ludwice Chuchro i jej rodzinie znajduje się na stronie Bobrzan.

Permalink do tego artykułu: http://palacchichy.pl/ludwika-chuchra/