rel='stylesheet' type='text/css'>

Fundacja

Fundacja Lubuska Akademia Sztuki „Chichy-Art”

Została zarejestrowana 20 czerwca 2005 roku.

W bazie organizacji pozarządowych i instytucji mamy podane dane rejestrowe:

 

Fundacja Lubuska Akademia Sztuki „Chichy-Art”

Chichy 37E

67-320 Chichy

Polska

gmina: Żagań

powiat: żagański

województwo: lubuskie

Adres do korespondencji:

Fundacja Lubuska Akademia Sztuki „Chichy-Art”

Chichy 39, 67-320 Małomice

Tel.: 502 556 268

e-mail: lena-chichy@o2.pl

Rejestry

Krajowy Rejestr Sądowy – nr KRS: 0000236553

Główny Urząd Statystyczny – nr REGON: 080030869

Urząd Skarbowy – nr NIP: 924-18-05-098

 

Obszary działań

Nauka, kultura, ekologia, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

Fundacja określa cele swojej działalności jako:

Cel działania

  1. Wsparcie rozbudowy, adaptacji i modernizacji obiektów znajdujących się w rejestrach zabytków o podstawowym znaczeniu dla kultury narodowej i regionalnej.

 

  1. Tworzenie podstaw materialnych i warunków organizacyjnych dla rewaloryzacji adaptacji pałacu w Chichach i jego otoczenia na cele kulturalne, turystyczne i rekreacyjne.

 

  1. Stworzenie w pałacu Chichy regionalnej instytucji upowszechniania kultury o charakterze obywatelskim, odpowiedzialnej za gromadzenie, przechowywanie, ewidencjonowanie i upowszechnianie dzieł kultury naszych czasów.

 

  1. Promowanie różnorodnych programów, projektów twórczych i dzieł wzbogacających życie kulturalne o nowej wartości – jak również wspomaganie przedsięwzięć służących podtrzymaniu tradycji kultury narodowej.

 

  1. Ułatwianie dostępu do kultury oraz kreowanie i popieranie działalności artystycznej, twórczej, oświatowej i kulturowej związanej z regionem ziemi lubuskiej oraz promowanie wielokulturowości regionów przygranicznych.

 

  1. Współtworzenie europejskiej przestrzeni kulturowej przy zachowaniu narodowej tożsamości kulturowej.

 

  1. Kształtowanie świadomości społecznej dotyczącej roli i wpływu środowiska i dziedzictwa kulturowego na wzrost potencjału i rozwoju regionu.

 

  1. Wspieranie środowisk artystycznych i organizowanie imprez kulturalnych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym.

 

  1. Skupianie wokół idei fundacji osób i organizacji szczególnie zasłużonych dla scenicznej sztuki wokalnej.

 

  1. Współpraca z fundacją „Lato solidarności” (opis w bazie ngo.pl ) w zakresie realizacji jej celów statutowych dotyczących rozwoju kultury umysłowej i fizycznej dzieci i młodzieży z ubogich rodzin.

 

 

Permalink do tego artykułu: http://palacchichy.pl/fundacja/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć tych znaczników i atrybutów HTMLa: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

CommentLuv badge